podróże, wyprawy, relacje
ARTYKUŁYKRAJEGALERIEAKTUALNOŚCIPATRONATYTAPETYPROGRAM TVFORUMKSIEGARNIABILETY LOTNICZE
Geozeta.pl » Słowenia - wiza, ambasady, przepisy
reklama

Słowenia - wiza, ambasady, przepisy

Lublana     
slowenia
Słowenia - podróże do SłoweniiSłowenia - mapa krajuSłowenia - spis artykułów i galeriiSłowenia - wiza, ambasady, przepisy wjazdowe, informacje dla kierowców, podróżowanie po kraju, przepisy celne, bezpieczeństwo, przydatne informacjeSłowenia - aktualna pogoda, roczny opad i temperaturaSłowenia - szczepienia, zdrowie, poradySłowenia - kurs waluty, przelicznik na PLN, USD, EUROSłowenia - co zwiedzić, zabytki Listy Światowego Dziedzictwa UNESCOSłowenia - przewodniki, mapy, atlasy
Wiza, przepisy wjazdowe
Na granicach z Austrią, Węgrami i Włochami, jako krajami należącymi do strefy Schengen nie funkcjonują już posterunki graniczne. Policja może w związku z tym przeprowadzać kontrole tożsamości na terytorium całego kraju. Od osób odwiedzających Słowenię wyma­gane jest posiadanie ważnego paszportu lub dowodu osobistego. Przed wjazdem należy upewnić się, czy dokument jest czytelny, w dobrym stanie technicznym i pozwala na jednoznaczne stwierdzenie tożsamości.

Granica słoweńsko-chorwacka stanowi granicę zewnętrzną Unii Europejskiej i strefy Schengen. Obowiązuje na niej pełny system kontroli paszportowo-celnej. Policja słoweńska przeprowadza bardzo skrupulatne kontrole, mające na celu wykrycie samochodów kradzionych. W przypadku stwierdzenia, że numery identyfikacyjne pojazdu zostały przerobione bądź też, że figuruje on w bazie samochodów skradzionych, jest bezzwłocznie rekwirowany. W uzasadnionych przypadkach, prokuratura kieruje ponadto do sądu wniosek o ukaranie właściciela lub kierującego pojazdem.

Władze Słowenii, podobnie jak władze pozostałych państw nale­żących do Unii Europejskiej i strefy Schengen, mogą odmówić prawa pobytu na swoim terytorium osobie, która stanowiłaby zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, mogła naruszyć podstawowe zasady współżycia społecznego, z uwagi na konieczność ochrony zdrowia publicznego, jak też w przypadku wcześniejszego orzeczenia wobec niej zakazu wjazdu na terytorium kraju.
Informacje dla kierowców
Honorowane jest polskie prawo jazdy. Od kierujących samo­chodami zarejestrowanymi w państwach członkowskich UE nie jest wymagana Zielona Karta jednak jej posiadanie jest zalecane, ponieważ jako międzynarodowy dowód ubezpieczenia pojazdu ułatwia załatwienie formalności związanych z uzyska­niem odszkodowania w razie wypadku drogowego. Używanie świateł mijania jest obowiązkowe całą dobę, przez cały rok. W okresie od 15 listopada do 15 marca samochód musi być wyposażony w opony zimowe, a w rejonach górskich, w czasie zalegania śniegu, dodatkowo w łańcuchy na koła napędowe. Przestrzeganie przepisów drogowych jest rygorystycznie egzekwowane. Wszystkie autostrady i drogi ekspresowe są płatne. Pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony oraz motocykle muszą posiadać ważną winietę. Opłaty na tzw. bramkach mogą uiszczać wyłącznie kierujący samochodami ciężarowymi i autobusami. Zgodnie z prawem, w sytuacji, gdy osoba ukarana mandatem nie posiada środków na jego opłacenie, zarówno policja jak i Służba ds. Autostrad Republiki Słowenii (DARS) mogą zatrzymać dokumenty kierującego, jako zabezpieczenie egzekucji kary finansowej.
Podróżowanie po kraju
Nie ma ograniczeń
Przepisy celne
Zakup i przewóz towarów przeznaczonych do użytku osobistego i nie mających charakteru handlowego jest zgodny z obowiązującymi normami unijnymi. Kontrola celna może być prowadzona przez powołaną do tego służbę (carina, carinska uprava) na całym terytorium państwa. Podczas przewozu zwierząt domowych (np. psy, koty) wymagane jest posiadanie jednolitego europejskiego dokumentu podróży dla zwierząt (tzw. „niebieska książeczka”), zawie­rającego informację o szczepieniach i stanie zdrowia zwierzęcia. Zwierzę musi być także oznakowane w sposób umożliwiający jego identyfikację (tatuaż lub czip elektroniczny).
Bezpieczeństwo
Zagrożenie przestępczością w Słowenii nie jest znaczne. W miejscowościach wypoczynkowych i miejscach popularnych wśród turystów wskazane jest jednak zachowanie ostrożności i troski o dokumenty oraz pieniądze z uwagi na zdarzające się przypadki kradzieży kieszonkowych.
Przydatne informacje
• Sklepy czynne są od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 19.00, w soboty od 8.00 do 15.00. Duże sklepy i hipermarkety czynne są do 21.00. W niedziele czynne są jedynie niektóre sklepy, z reguły do godz. 15.00.

• Banki czynne są w godz. 8.00–17.00 (często z przerwą w godz. 13.00–15.00), w soboty jedynie nieliczne oddziały czynne są do godz. 12.00.

• Urzędy przyjmują interesantów z reguły w godzinach 8.00 – 15.00, jeden dzień w tygodniu także do godziny 17.00 lub 18.00.

• Z uwagi na niewielką popularność, gaz LPG dostępny jest jedynie na nielicznych stacjach benzynowych.

• Powszechnie płacić można kartami bankowymi i kredytowymi. Sieć bankomatów jest dobrze rozwinięta.

• Telefony alarmowe: Policja 113, Straż pożarna i Pogotowie ratunkowe 112, Pomoc drogowa AMZS 987, informacja tele­foniczna 1188.

• Aktualne informacje turystyczne dostępne są na stronie inter­netowej: www.slovenia.info. Obszerne informacje dotyczące pobytu obywateli UE w Słowenii dostępne są na rządowym portalu: http://e-uprava.gov.si
Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Polskie placówki dyplomatyczne
Ambasada RP w Lublanie
Bežigrad 10, 1000 Lublana
tel.: (00-386 1) 436 47 12
fax: (00-386 1) 436 25 21
e-mail: ambpol.si@siol.net
www.lublana.polemb.net

Wydział Ekonomiczny Ambasady RP
Cesta 27. aprila 37, 1000 Lublana
tel.: (00-386 1) 426 14 48
fax: (00-386 1) 426 05 05
e-mail: pl-brh@pl-brh.si
www.pl-brh.si

Konsulat Honorowy RP w Nowej Goricy
Konsul honorowy Nedjan Brataševec (języki: słoweński, angielski, włoski)
Vipavska 13
5000 Nova Gorica
tel.: (00-386 5) 393 64 10
fax: (00-386 5) 393 64 11
e-mail: kim.invest@siol.net; konzulatrp@siol.net
Przedstawicielstwa dyplomatyczne akredytowane w Polsce (lub najbliższe)
Ambasada Republiki Słowenii
ul. Starościńska 1 m. 23-24
02-516 Warszawa
tel.: (0-22) 849 82 82, 849 84 84
fax: (0-22) 848 40 90
vvr@mzz-dkp.gov.si